Jimnastik Nedir?

Jimnastik Nedir? Jimnastik, vücudumuzun düzenli hareketleri ile fiziksel yapısının gelişimini amaçlayan bir spor çeşididir. Dünyanın hemen her yerinde ister fiziki gelişme açısından ister sağlık açısından yapılan bir spordur. Bu spor dalı Türkiye’de resmi spor dalları arasında yerini almıştır. Genel itibariyle jimnastik, vücudun fiziksel yapıdan değişmesine ve gelişmesine imkân sağlamaktadır.

Jimnastiğin Amacı Nedir?

Jimnastiğin en temel amaçları, vücudu geliştirmek, vücuda esneklik kazandırmak ve vücudu geliştirmektir. Jimnastik aletli veya aletsiz de yapılabilir. Burada önemli olan düzenli hareketlerin birbiriyle uyumu yakalamasıdır. Jimnastik; evde, spor salonlarında ve Beden Eğitimi derslerinde yapılabilir.

Jimnastik Neden Önemlidir?

 Jimnastik, çocuklar üzerinde hem fiziki gelişimin desteklenmesini hem de çocukların estetik bir görünüme sahip olmasını, en önemlisi de vücut kitle endekslerinin dengelenmesini sağlamaktadır.

Jimnastik Çeşitleri Nelerdir?

Jimnastik çeşitlerini 3 başlık altında inceleriz. Bunlar; Artistik Jimnastik, Ritmik Jimnastik ve Genel Jimnastiktir.

Artistik Jimnastik

Artistik Jimnastiğin bilinen eski adı aletli jimnastiktir. Yaz Olimpiyatlarında yer alan bir spordur. Artistik jimnastik, hem kadınlar tarafından hem de erkekler tarafından çeşitli aletler kullanılarak yapılmaktadır. Bu aletler sabit aletlerdir. Kadınların kullandığı aletler 5 tanedir. Bunlar; kız paraleli, atlama beygiri, yer, asimetrik paralel ve dengedir. Erkeklerin kullandığı aletler 6 tanedir. Bunlar; yer, atlama beygiri, kulplu beygir, barfiks, paralel ve halkadır. Böylelikle artistik jimnastik, bu sporla ilgilenen bireylerin estetik görüntüsünde olumlu değişiklikler meydana getirmektedir.

Ritmik Jimnastik

Ritmik Jimnastik sporu, genel anlamda kadınlara özgü bir spor dalıdır. Artistik jimnastikte de denildiği üzere Yaz Olimpiyatlarında yer alan bir spordur. Bireysel şekilde ya da takımlar şeklinde de Ritmik jimnastik yapılabilir.  Ritmik Jimnastikte aletler taşınabilir ya da hareket ettirilebilir. Taşınabilen aletler 5 tanedir. Bunlar; çember, ip, kurdele, top ve lobuttur. Ritmik Jimnastikte, bel esnekliği gösteren hareketler ile tek ayak üzerinde duruş şeklinde yapılan hareketler müzik eşliği ile beraber bir uyum içerisinde olmalıdır.

Genel Jimnastik

Genel Jimnastik, kendine özgü ve herhangi bir kural içermeyen dallardan biridir. Her ülke kendi koyduğu kurallara uyarak yarışma koşullarını belirlemektedir. Genel jimnastiğin asıl amacı gösteridir. Müzik, dans ve spor eşliğinde uygulanabilir.

Leave a comment

İletişime Geç