Erken Çocukluk Gelişim Özellikleri

Erken Çocukluk Gelişim Özelikleri 0-6 yaş erken çocukluk dönemi dediğimiz dediğimiz okul öncesi yaşlar bir çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Bu dönem en hızlı büyüme ve gelişme dönemidir. Çocukların çevrelerinden en çok etkilendikleri dönemdir. Gelişim süreklidir, anne karnında başlar ve yaşam boyu devam eder. Gelişim tek bir alandan başlamaz, dört alandan başlar ve aynı anda gelişir ve birbirini etkiler.

  • Fiziksel gelişim: Çocuğun boyu uzaması, kilo alması ve bacak-el hareketleri gelişmesi.
  •  Zihinsel Gelişim: Çocuğun her gün yeni kelimeler ve kavramlar öğrenmesi.
  • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Çocuğun bu süre zarfında sevincini, üzüntüsünü, korkusunu ve öfkesini fark etmeye ve kendini ifade etmeye başlaması.

Çocuklar aynı yönde gelişseler de aralarında farklılıklar gösterirler.  Gelişmekte olan her çocuk konuşur ama bu gelişme her çocukta aynı ayda olmaz. Çocuğunuzun öğrenme hızı, fiziksel ve sosyal becerileri de yaşıtlarından farklı olabilir.

Bu dönemde kızlar daha iyi el becerilerine sahipken, erkekler koşma ve oynama konusunda daha iyi olabilirler. Çocukların bu alandaki yetenekleri kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak geliştirilemez. Ayrıca kendisini başkalarıyla kıyaslamak çocuğunuzun özgüvenini azaltır. Bir çocuğun büyümesi çevre ile etkileşimin sonucudur. Bir çocuğun etrafındaki insanların davranışları, çevresindeki nesneler ve olaylar onun gelişiminde birçok etkiye sahiptir.

Erken Çocukluk Dönemi

Dil gelişimi, bilişsel gelişim, fiziksel gelişim ve öğrenme bu dönemde hızla ilerler. Özellikle oyun ortamında bir şeyler keşfetmek ve öğrenmek oldukça önemlidir.

Bilişsel Gelişim

Biliş, dünyayı öğrenme ve anlama ile ilgili zihinsel faaliyetleri ifade eder. Bilişsel gelişim, çocuğun çevresini algılaması çevresindeki nesneleri kendi zihninde yorumlaması ve zihinsel faaliyetler göstermesi olarak açıklanabilir. Zihinsel gelişim çocuğun 5 duyu organı ile algılaması ve içinde bulunduğu hayatı gözlemlemesi ve anlamlandırmasıdır. Çünkü çocuklar yetişkinler gibi düşünemezler, onların kendi kurdukları, hayal dünyaları vardır.

Erken Çocukluk Eğitiminin Önemi Nedir?

Erken çocukluk dediğimiz 0-6 yaş grubunu kapsayan, çocuğun gelişiminin büyük bölümünün tamamlandığı dönemdir. Erken çocukluk eğitimi, çocuğun gelişiminin başlangıç ​​noktasıdır. Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarını destekler, yetişkinlikte daha üretken ve verimli olmasını sağlar ve var olan potansiyelini daha kolay ortaya çıkarmasını yani kendini keşfetmesini sağlar. Çok sayıda araştırma, okul öncesi eğitimdeki çocukların akademik performanslarının ve okullaşma oranlarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yine de okul öncesi eğitim, son yıllarda oranı düşse de, çalışan annelerin çocuklarını gönderdiği bir kurum olarak kabul edilen birçok aile tarafından hala göz ardı edilmekte ve savunulmamaktadır.

Günümüzde yaşamın ilk beş yılının önemine vurgu yapan araştırmacılar, bu ilk beş yılın bir insanın gelecekte nasıl olacağının belirleyicileri olduğunu vurguluyor.

Okul Öncesi Eğitim Neden Gerekli?

Okul öncesi dönem çocukların psikolojik ve ruhsal gelişimleri için en önemli dönemdir. Okul öncesi dönemde çocuklar, ilköğretime hazırlanırken paylaşmayı, işbirliği yapmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı, çocukların öğrenmeye olan ilgisini teşvik etmek ve çocukların mevcut yeteneklerini göstermektir. Bu dönem, araştırmacılar için çocukların öğrenme potansiyelinin yüksek olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında sağlıklı etkileşimli ortamlarda büyüyen çocuklar, daha hızlı ve daha başarılı gelişim gösterirler.

Çocuğun doğumundan temel eğitime başlamasına kadar geçen yılları kapsayan ve çocuğun sonraki yaşamında önemli bir rol oynayan; fiziksel, psikomotor, sosyo-duygusal, psikolojik ve dil gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı ve kişiliğin geliştiği bir süreçtir.

Özet

Çocukların sağlıklı ve arzu edilir davranışlarla yetiştirilmesi, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikleri karşılama ihtiyaçlarını anlamalarına bağlıdır. Erken çocukluk eğitiminin gelişmesiyle birlikte okul öncesi eğitim artık ebeveynlerin tek başına tamamlayabileceği bir konu olmaktan çıkmıştır.

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninin oluşturduğu bir platformdur. Bu birleşim ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımız o kadar sağlam kişilikler kazanır. Okul öncesi eğitimin rolü, bireyin sonraki yaşamda başarı için sağlam bir temel oluşturmada bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Annenin kollarına gösterilen yoğun ilgiden sonra anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yeni bir penceredir. Olumlu ya da olumsuz anlamda verilen her şey onları doğrudan yetişkin olarak etkiler.

Leave a comment

İletişime Geç