Çocuklar İçin Oyun Oynamanın Faydaları Nelerdir?

Çocuklar İçin Oyun Oynamanın Faydaları Nelerdir? Oyun oynamak, bir çocuğun gelişimi için birçok yönden çok önemlidir. Oyun sırasında aslında pek çok şey oluyor. Anne babalar daha duyarlı olmalı ve çocuklarını oyun oynamaya teşvik etmelidir. Çünkü birçok anne ve baba, oyun oynamayı çocuklar için sadece bir zaman öldürücü ve gürültü yapan bir davranış olarak görüyor. Ancak bilimsel veriler bize bunun aksini söylüyor. Peki, oyun oynamanın çocuklara faydaları nelerdir?

  • Oyun oynamak çocuğun özgüvenini geliştirir. Problem çözme ve olumsuzluklarla baş etme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Evde tek başına oynayan bir çocuk düşünün. Bu oyunda liderliği kendisi üstleniyor. Her şeyi kendi yapıyor. Sorunu kendi kendine çözüyor. Bir şeyler bulmak için hayal gücünü kullanıyor. Bu yüzden çocuklarımızın hem ev içindeki hem de ev dışındaki oyun ortamlarını hafife alıp küçümsemeyin.
  • Ayrıca çocukların birçok becerisi oyun yoluyla geliştirilmektedir. Bunlardan biri motor becerilerdir. Çünkü oyunda çocukların tüm bedenleri iş başındadır. İskelet sisteminin tüm kasları çalışır durumdadır. Bu da çocukların gelişmesine yardımcı olmaktadır.
  • Çocuklar oyun yoluyla kendilerine küçük bir dünya yaratırlar. Onun oyun alanı, daha büyük ortamının küçük bir modeli gibidir. Bu oyun süreci sayesinde çocuk çevresini daha iyi anlayabilir ve sosyal becerilerini geliştirebilir. Oyunlar onun öğrenme süreci için çok değerli bir gelişim ve değişim aracıdır. Çocuk, oyunlar aracılığıyla pek çok şey öğrenebilir.
  • Oyun oynamak, çocukların zihinsel gelişimi ve dil gelişimi için de önemlidir. Oyun sırasında diğer çocuklarla sürekli iletişim halinde oldukları için, dil kullanma becerileri geliştirilir. Öte yandan çocukların hayal güçlerini zenginleştirmesi açısından da değerlidir. Oyun yoluyla bir çocuk istediği her şey olabilir. İstediğini özgürce yapabilir. Düşünmenin ve hayal kurmanın sınırı yoktur.
  • Oyunlar çocukları hayata ve geleceğe hazırlar. Çocuklar oyun yoluyla birçok yaşam kuralı öğrenirler. Arkadaşlarıyla eşyalarını, oyuncaklarını paylaşmayı, başkalarını sevmeyi ve haklarına saygı duymayı öğrenirler, üzülmeyi ve mutlu olmayı öğrenirler. Oyun yoluyla daha fazla duyguyu tadar ve öğrenirler. Oyun, başka bir deyişle; aslında çocuklar için bir tiyatro sahnesi gibidir.

Gördüğünüz gibi oyunun çocuklar için önemi ve değeri çok büyüktür. Ebeveynler bu oyun sürecini asla hafife almamalıdır. Bu konuda olumlu tutum sergileyen anne babalar, çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlama fırsatı yakalarlar.

Motor Becerileri Gelişir!

Motor beceri, dünyaya gözlerimizi açtığımız andan beri duyu organlarımızla algılayabildiğimiz, çevreye verdiğimiz tepkileri kapsamaktadır. Göz kırpmak, nefes almak gibi reflekslerin bir kısmı ömür boyu devamlılığını sürdürürken bir kısmı da zaman içerisinde gelişip değişmektedir. Bu gelişen ve değişen davranışlara motor becerileri denmektedir. Böylece çocuklar oyunda tüm bedenlerini çalıştırdıkları için motor becerileri zamanla gelişecektir.

Hayal Gücünü Geliştirir!

Çocukların duygu ve düşünceleri onlara bambaşka bir dünya yaratma imkânı sunmaktadır. Hayal gücü de bu dünyaların daha da büyümesine çeşitlenmesine yardımcı olur. Hayal kurmak her çocuğun günlük yaşantısında büyük yer kaplamaktadır. Böylelikle hayal gücü sayesinde kendini ifade etmek için ilk adımları atar.

Özgüven Kazandırır!

Özgüven, çocukluk zamanlarında başlar. Burada ailenin tavrı çocuğun özgüvenini geliştirmesi açısından oldukça büyük önem taşır. Küçükken kendisine de söz hakkı verilen ve yaptığı davranışlar küçük de olsa takdir edilen çocuklar daha özgüvenli ve kendinden emin bireyler olabilmektedirler.

Dil Gelişimini Tetikler!

Çocukların dil gelişimi doğumda ve hatta anne karnındaki yolculuklarından itibaren başlar. Çocukların konuşabilmeleri ve konuşabilmeleri için dil olgunluğuna erişmeleri için dili işleme konusunda ön bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu; dinleyerek, gözlemleyerek ve deneyimleyerek elde edilir. Dil becerileri, sosyal iletişim ve bilgi paylaşımının sağlanması açısından da önem taşır.

Dikkat Süresini Uzatır!

Çocukların konsantrasyon güçlüğü çekmesini önlemek için dikkat toplama yöntemleri oluşturulmuştur. Bazı çocukların konsantrasyon güçlüğü yaşadıklarını görebiliriz. Bu durum hem çocuklarda hem de genç erişkinlerde görülür ve bireylerin hayatını olumsuz etkiler. Ancak çocuklar oyun oynayarak dikkat sürelerini uzatırlar ve dikkatlerini bir yere kolayca toplayabilirler.

Arkadaşlık İlişkileri Ve İş Birliği Duygusunu Tetikler!

Arkadaş edinme ve bu arkadaşlıkları sürdürme becerisi çocuğun sadece sosyal gelişimi için değil, aynı zamanda ruh sağlığının korunması için de önemlidir. Çocuklar oyun oynamak veya ortak faaliyetlere katılmak için; iletişimi nasıl kuracaklarını ve sürdüreceklerini, sorunlarla nasıl başa çıkacaklarını deneyimlerler.

Zihinsel Gelişime Katkı Sağlar!

Küçük çocukların çok meraklı bir doğası vardır. Karşılaştıkları oyuncaklardan çevrede ki varlıklara kadar her şeyi keşfederek öğrenirler. 3-7 yaş arası çocuklar, gelişim alanını geliştiren etkinliklerle yaratıcılıklarını gerçekleştirirler. Tamamen hazır bir oyuncağın hiçbir katkısı yoktur. Ancak çocuğun zihinsel gelişimine katkı sağlayan aktiviteler ona çok şey kazandırır.

Özet

Oyun oynamak çocukların vazgeçilmez gelişim ve eğlence aracıdır. Oyun oynamak, çocuklarda motor becerilerini geliştirmede, hayal güçlerini geliştirmede, dil gelişimlerini tetiklemede, dikkat dağınıklıklarını azaltmada, arkadaşlık ilişkilerini ve iş birliği duygularını geliştirmede, zihinsel gelişimlerine katkı sağlamada en iyi araçtır.

Leave a comment

İletişime Geç