Anaokulu Çocuğa Neler Kazandırır?

Anaokulu Çocuğa Neler Kazandırır? Erken çocukluk dediğimiz 0-6 yaş arası dönem, çocuğun gelişiminin en önemli evrelerinden biri olarak kabul edilir. Bu dönem okul öncesi eğitim süreci ile çakışsa da çocuklar, aileler, toplumlar ve gelecek için önemli bir aşamadır.

Oyun, bir çocuğun en büyük ihtiyacı ve kendini ifade etmenin en iyi şekli olarak tanımlanır. Bu ihtiyacı en iyi karşılayan kurum ise anaokuludur. Anaokulu, annenin yokluğunu gideren bir kurum olarak değil, anneye katkı sağlayan bir gelişim merkezi olarak tanımlanmalıdır. Anaokulunun önemi, bazı annelerin çocuklarını belirli zamanlarda tek bir yerde tutabilme avantajından gelmektedir. Biz de Özel Melodi Kreş ve Etüt Merkezi olarak çocuklarımıza gereken desteği en uygun ve etkili şekilde sağlamaktayız.

Anaokulu, çocuklara bilgi vermekten ziyade, çocukların mevcut yeteneklerinin gelişmesine ve gelişmesine yardımcı olur. Anaokulu, çocukların kuralları etkili bir şekilde öğrenebilecekleri bir kurumdur. Çocuklar yaşıtlarıyla etkileşime girerek birlikte yaşamayı, yemek yemeyi, uyumayı ve oynamayı öğrenirler. Anaokulunun amacı çocukları, öğrenmeye ilgiyi teşvik etmektir”

Sosyalleşme

Sosyalleşme, çocuğunuzun akranlarıyla, dünyanın dışında, sizinle ve babasıyla birlikte yaşaması ve arkadaşlık kavramını öğrenmesi gerekiyor. Dış dünya ile iletişim kurmak ve yaşıtları ile birlikte bir birey olduğunu anlamak için anaokuluna gitmek çok önemlidir.

Özgüven

Özgüven, okul öncesi dönemdeki çocuklar kendilerini beslemeyi, dişlerini fırçalamayı, oyun oynadıktan sonra oyuncakları yerine koymayı, zamanında yatmayı ve daha birçok öz bakım davranışını öğrenmektir. Bu yaptıkları davranışlar çocukların kendilerine olan güvenlerini arttırmada önemli etkenlerdir.

Paylaşmayı Öğrenmek

Çocukların kıskanç, bencil olmamaları ve paylaşımcı olmaları için bebeklik dönemlerinden itibaren karakter gelişimlerine destek olabilecek en iyi eğitim kurumu anaokuludur.  Akranlarıyla vakit geçiren çocukların, anaokulu sayesinde, okul öncesi etkinliklere katılmaları, oyuncaklarını paylaşmaları vb. hususların daha etkili ve kolay olduğu görülmektedir.

Başkalarına Saygı Duyma

Sosyalleşme sonucunda çocuk, diğer çocukların ve anaokulu öğretmeninin düşüncelerine/arzularına saygı duymayı öğrenir. Hayattaki tek kişinin kendileri olmadıklarını bilirler ve herkesin farklı öncelikleri ve ihtiyaçları olduğunu anlarlar. Böylelikle çocuklar anaokulu sayesinde daha saygılı ve anlayışlı bir insan olma yolunda büyük bir adımlar atabilirler.

Motor Ve Bilişsel Becerilerin Gelişimi

Kesme, yapıştırma ve boyama gibi oyunlar ve anaokulu etkinlikleri çocukların motor gelişimine oldukça büyük destek olur. Anaokulu sayesinde çocuğun motor ve bilişsel becerilerin gelişimi; matematik becerileri, nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, gözlem yapma ve soyut düşünmeyi sağlayan etkinliklerle geliştirilir.

Dil Gelişiminin Desteklenmesi

Bir çocuk anaokulunda kendini ifade edebileceği oyunlar oynayarak, şiir ve hikâye okuyarak ve anlatarak dil gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlar. Çocuklar; konuşma, dinleme ve etkileşim yoluyla dili kullanma fırsatına sahiptirler.

Spor alışkanlığı kazanma

İyi bir anaokulu, çocuklar için egzersiz zamanı ayırır. Çocuğunuzun enerjisini artırmaya destek olan ve kas gelişimini destekleyen fiziksel aktivite aynı zamanda erken hareket etme alışkanlığı kazanmasına da yardımcı olacaktır.

Öğrenme Alışkanlığı Oluşturmak

Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir. Öğrenme kavramı henüz büyümemiş bir çocuk için yabancı ve zor bir kavramdır. Oyunlar ve aktiviteler yoluyla öğrenme serüveni, çocuğunuza gelecek yıllar için güçlü bir temel sağlar. İlkokuldan itibaren bilişsel gelişimi ve motor gelişimini destekleyecek aktiviteler ve evde oynanacak oyunlar, öğrenme alışkanlığı kazandırmada en iyi araçtır.

Anaokulu bilmeceleri, oyunlar ve aktiviteler sayesinde çocuğun zihni her zaman aktif olur ve yaratıcılığı artar. Bu yoğun okul öncesi eğitim, çocuklara dinleme, yönergeleri takip etme ve görevleri tamamlama gibi becerilerle de geri döner.

Okul Öncesi Eğitim Sürecinin Çocuk Gelişimine Faydalı Olan Unsurları Nelerdir?

Okul öncesi eğitim sürecinin çocuk gelişimine faydalı olan bazı unsurlarını açıkça sıralayabiliriz.

  • Çocukların beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve sağlıklı beslenme bilinci oluşturulması
  • Yaşa uygun sosyal ve duygusal gelişim süreçlerinin ilerletilmesi
  • Ebeveyn-çocuk ilişkisinin gelişimi ve doğru uygulanması
  • Sınıfta bırakma veya okuldan alma oranlarını azaltılması
  • Hızla bireyselleşerek, yetişkin yaşamında kendinden emin adımlar atmasını ve iletişime açık bireyler olmalarının sağlanması.

Özel Melodi Kreş ve Etüt Merkezimiz sayesinde çocuğunuzun gelişimine faydalı olan her şey en iyi şekilde sağlanmaktadır.

Özet

Okul öncesi eğitim, çocukların erken çocukluk döneminde sosyalleşmeleri için gerekli ortamı hazırlayan ve sosyal yeterlilik ile desteklenen, gelişim seviyelerinin yaşlarına göre ilerlemesi için önemli bir süreçtir. Çocuklar birey olarak kendilerini korumayı, ilişkilerde kendilerini tanımlamayı ve tanımayı öğrenirler. Bilinmesi gereken en önemli faktörlerden biri ise, 3-6 yaş arası çocukların birey olarak en büyük değişimi ve gelişimi yaşamalarıdır. Sizler de Özel Melodi Kreş ve Etüt Merkezini tercih ederseniz çocuklarınız; daha mutlu, sıcak, samimi ve sosyal bir ortamda gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayacaklardır.

Leave a comment

İletişime Geç