Akıl ve Zekâ Oyunları Nedir?

Akıl ve Zekâ Oyunları Nedir? Herkesin de bildiği gibi insan beyni sınırsız bilgi öğrenebilme kapasitesine sahiptir. Her yaştaki birey yeni bilgiler öğrenme gücüne sahiptir. Fakat çocuklarda öğrenmenin en etkili yollarından oynayarak öğrenmedir. Gelişmiş ülkelerde çocukların başarısının artması için zekâ oyunlarına olan ilginin de arttığını görmekteyiz. Oyunlar sadece çocuklar için olmamakla birlikte her yaştan bireyin akıl ve zekâ oyununa ilgisi ve ihtiyacı olabilir.

Akıl yürüterek, hızlı düşünerek, yaratıcılığı artırarak ve ipuçlarını kullanarak çözülen problemlere akıl ve zekâ oyunları denir. Bu oyunların temeli “eğlenerek öğrenme” ilkesine dayanmaktadır. Akıl ve zekâ oyunları zihnin açılmasında, öğrenmenin daha hızlı ve kolay olmasında etkili bir eğitim yöntemidir. Öğrenmeye yardımcı olduğu ve zihni açtığı için çocukların zekâ gelişimi için oldukça önemlidir.

Okul Öncesi Akıl ve Zekâ Oyunları Nelerdir?

 • İsim, Şekiller Ve Renkler Oyunu: Bu oyun, çocukların dikkat, hafıza ve isimlendirme becerilerini geliştirmede önemli rolü vardır.
 • Kuş Sesleri Oyunu: Bu oyun, çocukların işitsel hafızalarını ve görsel hafızalarını etkin kullanmasında önemli rolü vardır.
 • Gölge Yakalama Ve Bulma Oyunu: Bu oyun, çocukların akıl yürütmelerinde ve dikkat yeteneğini geliştirmelerinde önemli rolü vardır.
 • Hafıza Kartları Oyunu: Bu oyun, çocukların görsel zekâlarının gelişmesinde önemli rolü vardır.
 • Puzzle Oyunu Ve Eksik Parçayı Bul Oyunu: Çocukların dikkat yeteneğinin gelişmesinde önemli rolü vardır.
 • Silüeti Bul Oyunu: Bu oyun, çocuklarda dikkatin artmasında önemli rol oynar.

Akıl ve Zekâ Oyunları Çocuklara Hangi Becerileri Kazandırır?

 • Söylenilenleri anlamaya yardımcı olur.
 • Çocukların akıl yürütme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.
 • Ekip olma duygusunu geliştirir.
 • Problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Çocuklardaki dikkat dağınıklığını en aza indirmeye yardımcı olur.
 • Herhangi bir şeye odaklanmalarını ve konsantrasyonlarını artırmaya yardımcı olur.
 • Hayal gücü ve yaratıcılıklarının gelişmesinde etkin rolü vardır.
 • Karar verme becerilerini geliştirmede yardımcı olur.
 • Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmalarına yardımcı olur.
 • Kendilerine olan özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlar.
 • Motivasyonlarının artmasında etkin rol oynar.

Leave a comment

İletişime Geç